Αντισυλληπτικό Χάπι

Αντισυλληπτικό Χάπι: τι είναι;

Το αντισυλληπτικό χάπι συνδυασμού περιέχει δύο ορμόνες, ένα οιστρογόνο και ένα προγεσταγόνο, που εμποδίζουν το γυναικείο οργανισμό από το να απελευθερώσει ωάρια κάθε μήνα.

Αντισυλληπτικά Χάπια: τι Κινδύνους εγκυμονεί η Λήψη τους;

Η χρήση οποιουδήποτε αντισυλληπτικού χαπιού σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο θρομβογέννεσης, δηλαδή δημιουργίας θρόμβου αίματος στο εσωτερικό των αγγείων (π.χ. θρόμβωση στο πόδι, πνευμονική εμβολή, εγκεφαλικό, έμφραγμα του μυοκαρδίου). Αν και η παρενέργεια δεν είναι συχνή, αφορά 30-40 γυναίκες ανά 100.000, είναι εν τούτοις τετραπλάσια από το φυσιολογικό και μπορεί να εκδηλωθεί με δραματικό τρόπο, δηλαδή με μαζική πνευμονική εμβολή, έμφραγμα του μυοκαρδίου ή εγκεφαλικό επεισόδιο, καταστάσεις που απειλούν ευθέως τη ζωή και μάλιστα σε νεαρά άτομα.  Ο κίνδυνος θρόμβωσης εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως το οικογενειακό ιστορικό, το κάπνισμα, το σωματικό βάρος, η ηλικία και αυξάνεται με το συνδυασμό αυτών των παραγόντων κινδύνου.

Αντισυλληπτικά Χάπια: τι ισχύει σήμερα; 

Τελευταία αποδείχθηκε ότι οι γυναίκες εκείνες που είναι επιρρεπείς σε θρομβώσεις όταν παίρνουν αντισυλληπτικά, παρουσιάζουν γονιδιακά ελλείμματα που ελέγχουν τους παράγοντες πήξεως του αίματος και ειδικότερα τους παράγοντες πέντε (V) και επτά (VII).

Αντισυλληπτικά Χάπια: Κινδυνεύουν όλες οι Γυναίκες από Θρομβώσεις λόγω της χρήσης τους;

Ευτυχώς ο συντρηπτικός αριθμός των γυναικών δεν παρουσιάζει τέτοιες γονιδιακές διαταραχές στους παράγοντες πήξεως του αίματος, για τον αυτό το λόγο άλλωστε οι γυναίκες που κινδυνεύουν από θρομβώσεις είναι λίγες. Σύμφωνα με μελέτες φαίνεται ότι σε όσες γυναίκες έπαιρναν χρονίως αντισυλληπτικά ελάττώθηκε η θνητότητα κατά 12%. Αυτό σημαίνει οτι η πλειονότητα των γυναικών δεν παρουσιάζει διαταραχές από τους παράγοντες πήξεως και λαμβάνοντας ατισυλληπτικά χάπια ωφελούνται λόγω μείωσης των καρκίνων. Η διαφορά αυτή βέβαια δεν παρατηρήθηκε στις γυναίκες που κάπνιζαν ή έπασχαν από υπέρταση, γεγονός που σηματοδοτεί ότι το κάπνισμα και η υπέρταση ανατρέπουν το ευεργετικό αποτέλεσμα της αντισύλληψης.

Συμπερασματικά

Οι γυναίκες μπορούν να παίρνουν αντισυλληπτικά αφού προηγουμένως γίνουν όλοι οι γονιδιακοί έλεγχοι που θα αποκλείσουν κάθε πιθανότητα προδιάθεσης της γυναίκας για θρόμβωση, γιατί τότε μπορούν να ελπίζουν στην ευεργετική επίδραση των αντισυλληπτικών.