Το ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ στο Α' ΤΡΟΠΑΙΟ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΥ

icon pao

21-22 ΙΑΝ 2017
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΟΑΚΑ

Τα Νέα μας

Ενδιαφέροντα άρθρα - μελέτες - ανακοινώσεις τρίτων από την Ελλλάδα και το εξωτερικό.

Η αναπνευστική συχνότητα ως προγνωστικός δείκτης μετά από έμφραγμα μυοκαρδίου

Σύμφωνα με προοπτική μελέτη, σε 940 ασθενείς με οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου, διαπιστώθηκε ότι η συχνότητα των αναπνοών τις δύο πρώτες εβδομάδες από το έμφραγμα αποτελούν αξιόπιστο προγνωστικό δείκτη της συνολικής θνητότητας στα πέντε χρόνια της παρακολούθησης. Σύμφωνα με τους ερευνητές, η αναπνευστική συχνότητα μπορεί να αποτελέσει έναν απλό, εύχρηστο, χωρίς κόστος και συμπληρωματικό των καθιερωμένων, δείκτη για την πρόγνωση σε ασθενείς μετά από οξύ μυοκαρδιακό έμφραγμα.
Eur Heart J 2013 34: 1644-50.


Θρομβόλυση έναντι πρωτογενούς αγγειοπλαστικής σε οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου με ανάσπαση του ST διαστήματος (STEMI)

Διενεργήθηκε προοπτική μελέτη σε 1900 ασθενείς με STEMI, που παρουσιάστηκαν το πρώτο τρίωρο από την έναρξη των συμπτωμάτων και δεν ήταν δυνατό να υποβληθούν σε στεφανιογραφία μέσα σε μία ώρα. Τυχαιοποιήθηκαν σε εκείνους που χορηγήθηκε θρομβόλυση με τενεκτεπλάση και στη συνέχεια υποβλήθηκαν σε αγγειοπλαστική στις 6-24 ώρες και σε εκείνους που υποβλήθηκαν σε πρωτογενή αγγειοπλαστική. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης οι δύο τεχνικές δε διέφεραν ως προς το συνδυασμένο πρωτογενές καταληκτικό σημείο θανάτου, υποτροπιάζοντος εμφράγματος, καρδιογενούς καταπληξίας ή καρδιακής ανεπάρκειας στις πρώτες 30 ημέρες από την τυχαιοποίηση. Πρέπει όμως να σημειωθεί ότι η θρομβόλυση σχετιζόταν με ελαφρά υψηλότερο ποσοστό ενδοκράνιων αιμορραγιών και σε 35% των ασθενών που θρομβολύθηκαν, διενεργήθηκε επείγουσα αγγειοπλαστική λόγω αποτυχίας της θρομβόλυσης.
N Engl J Med 2013;368:1379-87

Ο Ρόλος της μεσογειακής δίαιτας στην πρωτογενή πρόληψη της καρδιαγγειακής νόσου

Σύμφωνα με πρόσφατη τυχαιοποιημένη, πολυκεντρική μελέτη σε 7500 ασθενείς υψηλού κινδύνου για καρδιαγγειακή νόσο, η χορήγηση μεσογειακής δίαιτας εμπλουτισμένης περαιτέρω με παρθένο ελαιόλαδο ή ξηρούς καρπούς σχετίζεται με ελάττωση της συχνότητας μειζόνων καρδιαγγειακών συμβάντων (έμφραγμα μυοκαρδίου, αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο ή θάνατο από καρδιαγγειακά αίτια) στα 5 περίπου χρόνια της παρακολούθησης.
N Engl J Med 2013; 368:1279-129


Επιβλαβείς συνέπειες του καπνίσματος και ωφέλειες από τη διακοπή του

Σε πρόσφατη προοπτική μελέτη 1000000 γυναικών στο Ηνωμένο Βασίλειο διαπιστώθηκε ότι οι καπνίστριες έχουν προσδόκιμο ζωής 10 χρόνια λιγότερα από ότι οι μη καπνίστριες. Η θνητότητα στις καπνίστριες ήταν τριπλάσια σε σύγκριση με τις μη καπνίστριες ανεξάρτητα από την ηλικία, ενώ ακόμα και σε κάπνισμα λιγότερων των 10 τσιγάρων την ημέρα η 12ετής θνητότητα διπλασιάζεται. Οι καπνίστριες δε, που διέκοψαν το κάπνισμα πριν την ηλικία των 40 ετών είχαν ελάττωση κατά 90% του επιπλέον κινδύνου από το κάπνισμα σε σύγκριση με τις γυναίκες που συνέχιζαν να καπνίζουν μετά από αυτή την ηλικία.
The Lancet, Early Online Publication, 27 October 2012

Αποτελεσματικότητα της χορήγησης στατινών και σε ασθενείς χαμηλού κινδύνου για καρδιαγγειακά συμβάντα

Σε μεταανάλυση 27 μελετών (περίπου 175000 ασθενείς) διερευνήθηκε η επίδραση της χορήγησης στατίνης σε ασθενείς, ανάλογα με τον πενταετή κίνδυνο για καρδιαγγειακά συμβάντα. Από τα ευρήματα της μεταανάλυσης διαπιστώθηκε ότι η χορήγηση στατίνης είναι αποτελεσματική ως προς την ελάττωση των μείζονων καρδιαγγειακών συμβάντων (μη θανατηφόρο έμφραγμα μυοκαρδίου, θάνατος από στεφανιαία νόσο, επέμβαση επαναγγειώσης, αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια) στα 5 έτη της παρακολούθησης, ακόμα και στις ομάδες ασθενών χαμηλού κινδύνου (5ετής κίνδυνος κάτω από 10%). Στα άτομα χωρίς ιστορικό καρδιαγγειακής νόσου οι στατίνες ελάττωσαν τον κίνδυνο της καρδιαγγειακής και συνολικής θνητότητας στα 5 έτη της μελέτη κατά 15 και 9% αντίστοιχα για κάθε 1 mmol/L ελάττωση της LDL χοληστερόλης.
Lancet. 2012 May 16.

Η ορθοστατική υπόταση ως παράγοντας κινδύνου για εμφάνιση καρδιακής ανεπάρκειας

Η ορθοστατική υπόταση αυξάνει κατά 46% τον κίνδυνο εμφάνισης καρδιακής ανεπάρκειας τα επόμενα 18 έτη, σε άτομα μέσης ηλικίας 45-55 ετών. Φαίνεται ότι η ορθοστατική υπόταση αποτελεί δείκτη πρώιμης υποκλινικής αθηρωσκλήρυνσης λόγω υπέρτασης ή άλλων παραγόντων κινδύνου που οδηγούν, μακροχρόνια, σε καρδιακή ανεπάρκεια.
Hypertension. 2012;59:913-8

Σύγκριση αποτελεσματικότητας τεχνικών επαναγγείωσης των στεφανιαίων σε ηλικιωμένους ασθενείς

Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη παρατήρησης, διαπιστώθηκε ότι, σε ασθενείς άνω των 65 ετών με πολυαγγειακή στεφανιαία νόσο για την οποία δεν απαιτείται επείγουσα θεραπεία, η αορτοστεφανιαία παράκαμψη υπερέχει της αγγειοπλα-στικής ως προς την μακροχρόνια επιβίωση στα 4 έτη παρακολούθησης.
N Engl J Med. 2012;366:1467-76