Ερευνητική Δραστηριότητα

research in

Η ερευνητική μου δραστηριότητα εστιάζεται κυρίως στην μελέτη των γονιδιακών και μοριακών διαταραχών που ενέχονται στην παθογένεια της διατατικής μυοκαρδιοπάθειας και της κολπικής μαρμαρυγής καθώς και στην πρώιμη διάγνωση και εκτίμηση ασθενών με στεφανιαία νόσο. Αναλυτικά:

1. Κατά το χρονικό διάστημα 2003-2007 εκπόνησα τη διδακτορική μου διατριβή στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα:«Η συμβολή της ηχωκαρδιογραφίας κόπωσης στην εκτίμηση της βαρύτητας της στεφανιαίας νόσου». Αποτέλεσμα της παραπάνω εργασίας ήταν πέντε δημοσιεύσεις

Tsougos E, Paraskevaidis I, Dagres N, Varounis C, Panou F, Karatzas D, Trapali X, Iliodromitis E, Kremastinos DT.

Int J Cardiovasc Imaging. 2011 Mar 11.

Paraskevaidis IA, Tsougos E, Varounis C, Dagres N, Karatzas D, Parissis J, Kremastinos DT.

Eur J Cardiovasc Prev Rehabil. 2011 Feb;18(1):72-8.

Paraskevaidis IA, Tsougos E, Panou F, Dagres N, Karatzas D, Boutati E, Varounis C, Kremastinos DT.

Coron Artery Dis. 2010 Mar;21(2):104-12

Tsougos E, Panou F, Paraskevaidis I, Dagres N, Karatzas D, Kremastinos DT. CoronArteryDis. 2008 Sep;19(6):405-11.

Η παραπάνω ερευνητική μου δραστηριότητα είχε σαν αποτέλεσμα αφενός μεν την εξοικείωση μου με την ηχωκαρδιογραφία και τις νέες τεχνικές στους υπερήχους καρδιάς και αφετέρου την εξοικείωσή μου με την εμφάνιση της στεφανιαίας νόσου σε νέους εμφραγματίες.

2. Παράλληλα από το 2004, συμμετείχα ενεργά σε ερευνητικές και κλινικές μελέτες που εκπονήθηκαν στην Β’ Καρδιολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών, υπό την διεύθυνση του καθηγητή Δ. Κρεμαστινού και αφορούν τη μελέτη της κολπικής μαρμαρυγής. Τα αποτελέσματα της παραπάνω ερευνητικής μας προσπάθειας έχουν τύχει ευρείας επιστημονικής αναγνώρισης και έχουν αποτελέσει αντικείμενο πολλαπλών δημοσιεύσεων και ανακοινώσεων στον ελληνικό και διεθνή ιατρικό τύπο

Dagres N, Varounis C, Gaspar T, Piorkowski C, Eitel C, Iliodromitis EK, Lekakis JP, Flevari P, Simeonidou E, Rallidis LS, Tsougos E, Hindricks G, Sommer P, Anastasiou-Nana M. J Card Fail. 2011 Nov;17(11):964-70. Epub 2011 Sep 9.

Dagres N, Varounis C, Flevari P, Piorkowski C, Bode K, Rallidis, Tsougos E, Leftheriotis D, Sommer P, Hindricks G, Kremastinos DT. Am Heart J. 2009 Jul;158(1):15-20.

Dagres N, Wasmer K, Mönnig G, Ohlenburger A, Tsougos E, Kremastinos DT, Borggrefe M, Breithardt G, Eckardt L. Int J Cardiol. 2009 May 29;134(3):412-4. Epub 2008 Mar 19.

3. Από το 2010 και μετά συμμετείχα ενεργά στην οργάνωση και εξέλιξη ερευνητικών και κλινικών μελετών σε συνεργασία με την Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.Τα ερευνητικά αυτά προγράμματα αφορούν τη μελέτη του γονιδίου της φωσφολαμβάνης σε ασθενείς με διατατική μυοκαρδιοπάθεια.
Υποτροφία από την Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία Επ. Υπεύθυνος: Δ.Θ. Κρεμαστινός – Ι. Λεκάκης 2010-2011

Το ερευνητικό αυτό πρόγραμμα ήταν επιδοτούμενο από από την Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία με συνεργαζόμενους φορείς το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών και το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοσκομείο «Αττικόν». Επρόκειτο για έμμισθη θέση ερευνητή με ετήσια σύμβαση. Σε αυτή τη θέση, είμαι υπεύθυνος για την αναζήτηση διερεύνηση και παρακολούθηση της κλινικής πορείας ασθενών με ιδιοπαθή διατατική μυοκαρδιοπάθεια στον Ελλαδικό χώρο, οι οποίοι στρατολογούνται με σκοπό τον καθοριμό και την χαρτογράφηση του γονιδίου της φωσφολαμβάνης ανά την Ελλάδα. Στην παρούσα φάση ολοκλήρωνεται το πρώτο κλινικό πρωτόκολλο σχετικά με αυτό το θέμα, το οποία αναμένεται να δημοσιευθεί σε έγκριτα διεθνή περιοδικά.

4. Κατά τη διάρκεια της μετεκπαίδευσής μου στην Ηχωκαρδιογραφία πραγματοποίησα επίσης κλινική και πειραματική έρευνα η οποία αφορά την διάγνωση και σταδιοποίηση ασθενών με Καρδιακή Ανεπάρκεια και στεφανιαία νόσο. Η προσπάθεια έχει αποδώσει την συγγραφή πλήρων άρθρων στην διεθνή και Ελληνική Βιβλιογραφία.

5. Κατά τη διάρκεια της εξαετούς εργασίας μου στο ιατρείο καρδιακής αποκατάστασης του Αττικού Νοσοκομείου πραγματοποίησα επίσης κλινική και πειραματική έρευνα η οποία αφορά την διάγνωση και σταδιοποίηση ασθενών μετά από έμφραγμα του μυοκαρδίου ή καρδιακή ανεπάρκεια.