Καρδιολογικό Ιατρείο

S2

Στο Καρδιολογικό Ιατρείο γίνεται προσπάθεια ολιστικής αντιμετώπισης των καρδιολογικών νοσημάτων. Το Καρδιολογικό Ιατρείο, παρέχει εκτίμηση και αντιμετώπιση των περιστατικών, ενώ τηρεί πλήρες αρχείο. Οι ασθενείς παρακολουθούνται σε βάθος χρόνου, και καλύπτεται ευρεία γάμα καρδιολογικών περιστατικών (π.χ. ασθενείς με χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια, χρόνια στεφανιαία νόσο, κολπική μαρμαρυγή, αρτηριακή υπέρταση, δυσλιπιδαιμία, μυοκαρδιοπάθειες και γενικά το σύνολο των καρδιακών παθήσεων).

Σκοπός του ιατρείου εκτός από τη θεραπεία της καρδιακής νόσου, είναι η ενημέρωση των ασθενών καθώς και των συγγενών τους για την κατάσταση της υγείας του ασθενούς. Παρέχονται οι απαραίτητες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του καρδιοπαθούς καθώς και για τη θεραπεία στην οποία πρόκειται να υποβληθεί.
Δίδονται συμβουλές για την επιστροφή του καρδιοπαθούς στις καθημερινές του δραστηριότητες, τον τρόπο ζωής που πρέπει να ακολουθήσει καθώς και τη δυνατότητα προστασίας της καρδιάς του στο μέλλον.

Σε αυτό το πλαίσιο γίνεται προσπάθεια τροποποίησης όλων των παραγόντων κινδύνου με φαρμακευτικά και μη φαρμακευτικά μέσα (πρόγραμμα άθλησης του καρδιοπαθούς, πρόγραμμα διατροφής, ψυχολογική υποστήριξη και πρόγραμμα διακοπής καπνίσματος).

Παράλληλα διενεργείται τροποποίηση της φαρμακευτικής αγωγής των ασθενών, όταν κρίνεται αναγκαίο, καθώς και τακτική συνταγογράφηση για φάρμακα και εξετάσεις . Ε.Ο.Π.Υ.Υ.