Τιμές Αρτηριακής Υπέρτασης

hypertension

1.    Ποιά είναι η φυσιολογική αρτηριακή πίεση?

Τα όρια της φυσιολογικής αρτηριακής πίεσης διαρκώς μεταβάλλονται και πιστεύεται ότι η αρτηριακή πίεση δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το όριο των 120/80mmHg, δηλαδή, η συστολική πίεση (μεγάλη) να μην υπερβαίνει τα 120mmHg και η διαστολική (μικρή) να μην υπερβαίνει το 80mmHg.

ΤΙΜΕΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

            - Φυσιολογική                                       : < 130/90 mmHg.

            - Προϋπέρταση                                     : 130-140/90mmHg.

            - Ήπια υπέρταση                                   : 140-150mmHg.

            - Μέτρια υπέρταση                                : 160/95mmHg.

            - Βαριά υπέρταση                                  : >160/95mmHg.

            - Συστολική μεμονωμένη υπέρταση         : >160/<90mmHg.

            - Διαστολική μεμονωμένη                      : <140/>95mmHg.

Η αρτηριακή πίεση εξαρτάται πρακτικά από την καλή λειτουργία της καρδιάς, νεφρών και από την ελαστικότητα των τοιχωμάτων των αρτηριών.   Η αρτηριακή υπέρταση διακρίνεται σε δύο μεγάλες κατηγορίες, την πρωτοπαθή ή ιδιοπαθή (που αποτελεί το 95% των περιπτώσεων) και τη δευτεροπαθή. Η αιτία της ιδιοπαθούς αρτηριακής υπέρτασης είναι άγνωστη. Η δευτεροπαθής αρτηριακή υπέρταση μπορεί να οφείλεται σε ννεφραγγειακές νόσους, όγκους των επινεφριδίων, στένωση του ισθμού της αορτής και άλλα πιο σπάνια αίτια.

2.    Ποια είναι τα συμπτώματα της υψηλής αρτηριακής πίεσης;

 • Πονοκέφαλος στην ινιακή χώρα με «σφυγμώδη χαρακτήρα», εμφανίζεται κατά την αφύπνιση και υποχωρεί κατά την κινητοποίηση.

 • Εξέρυθρο πρόσωπο.

 • Ανώμαλη εφίδρωση.

 • Θόλωση της όρασης.

 • Αστάθεια βαδίσματος.

 • Καταστολή.

 • Αϋπνία.

 • Μείωση της libido.

 • Αίσθημα ζάλης, ίλιγγος.

 • Αίσθημα παλμών.

 • Καταβολή δυνάμεων

3.    Πως γίνεται η σωστή μέτρηση της αρτηριακής πίεσης;

Η σωστή μέτρηση της αρτηριακής πίεσης εξαρτάται από την θέση του εξεταζομένου, το μέγεθος του αεροθαλάμου, την τοποθέτηση της περιχειρίδας, και από άλλες ειδικές συνθήκες.

Θέση του εξεταζομένου
Ο εξεταζόμενος πρέπει να κάθεται αναπαυτικά με το βραχίονα σε σταθερό σημείο, περίπου στο ύψος της καρδιάς. Ο ασθενής θα πρέπει να μετρά την αρτηριακή του πίεση, στο χέρι στο οποίο εμφανίζεται η μεγαλύτερη τιμή πίεσης. Σημαντικό είναι το χέρι που θα γίνει η μέτρηση να είναι γυμνό. Όσον αφορά στην εκτέλεση της μέτρησης θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν η στιγμή που ακούγεται ο πρώτος ήχος (εμφάνιση) και ο τελευταίος ήχος (εξαφάνιση) που αντιστοιχούν στη συστολική και στη διαστολική πίεση αντίστοιχα.

Το μέγεθος του αεροθαλάμου
Ο κοινός αεροθάλαμος πρέπει να καλύπτει το 80% της περιμέτρου του βραχίονα (12 x 26εκ) ενώ σε παχύσαρκα άτομα ο αεροθάλαμος θα πρέπει να έχει διαστάσεις 12 x 40εκ.

 Τοποθέτηση περιχειρίδας
Η περιχειρίδα θα πρέπει να τοποθετείται ακριβώς πάνω από την βραχιόνιο αρτηρία.

Ειδικές συνθήκες
Σημαντικό είναι η πίεση να μετράται τις πρώτες πρωινές ώρες.

 

 

Ετικέτες: Special Services