Επείγουσα Καρδιολογία

emergency

Επείγουσα καρδιολογία θεωρείται η άμεση αντιμετώπιση ορισμένων καρδιολογικών προβλημάτων τα οποία είναι δυνατόν να οδηγήσουν σε απότομη αποσταθεροποίηση του ασθενούς. Στην επείγουσα καρδιολογία εμφανίζεται:

  1. οξεία ανεπάρκεια του κυκλοφορικού συστήματος (shock),
  2. το οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου,
  3. η πνευμονική εμβολή,
  4. η υπερτασική κρίση,
  5. το οξύ πνευμονικό οίδημα,
  6. ταχυαρρυθμίες (κολπική μαρμαρυγή-κοιλιακή ταχυκαρδία).

Όλες οι ανωτέρω περιπτώσεις εκδηλώνονται είτε με μεγάλη πτώση της αρτηριακής πίεσης είτε με μεγάλη αύξηση αυτής , ταχυκαρδία, μικρό εύρος σφυγμού, μεγάλη ελάττωση της διούρησης, υγρά και ψυχρά άκρα καθώς επίσης διαταραχή της συνείδησης του ασθενούς με επικρατούσα την εικόνα της σύγχυσης.
 
Η γρήγορη και αποτελεσματική αντιμετώπιση βοηθά στη διάσωση της ζωής του ασθενούς.