Στένωση των Βαλβίδων

mitral

Οι βαλβίδες της καρδιάς βρίσκονται μεταξύ των κοιλοτήτων της καρδιάς και ανοίγουν και κλείνουν, επιτρέποντας στο αίμα να περνά μέσα από αυτές. Η ροή του αίματος μεταξύ των κοιλοτήτων γίνεται παθητικά για να μην κουράζεται ο καρδιακός μυς δηλαδή με βάση την διαφορά πίεσης. Όταν συγκεντρωθεί αρκετό αίμα μέσα στις κοιλότητες της καρδιάς (κόλπους ή κοιλίες), η πίεση του αίματος αυξάνει και πιέζει τις βαλβίδες για να περάσει το αίμα είτε από τους κόλπους προς τις κοιλίες (κολποκοιλιακές βαλβίδες: μιτροειδής, τριγλώχινα) είτε από τις κοιλίες προς την αορτή και την πνευμονική αρτηρία (αορτική, πνευμονική).

Στένωση ή Ανεπάρκεια των Βαλβίδων: πότε δημιουργείται;

Τα κυριότερα αίτια των βαλβιδοπαθειών είναι η μακροχρόνια εκφύλιση και καταστροφή των βαλβίδων (συνήθως ασθενείς άνω των 75 ετών), οι ενδοκαρδίτιδες (οφειλόμενες σε μικροβιακούς παράγοντες), η πρόπτωση της μιτροειδούς βαλβίδας (γενετικό αίτιο), η υπέρταση και το έμφραγμα. Όταν οι βαλβίδες δεν ανοίγουν όσο πρέπει, τότε το αίμα δυσκολεύεται να περάσει διαμέσου της βαλβίδας και αυτό ονομάζεται στένωση των βαλβίδων. Αντιθέτως, όταν οι βαλβίδες δεν κλείνουν πλήρως, τότε ορισμένη ποσότητα αίματος που πέρασε μέσα από τη βαλβίδα επιστρέφει προς τα πίσω και αυτό ονομάζεται ανεπάρκεια των βαλβίδων.

Στένωση των Βαλβίδων της Καρδιάς: τι ακριβώς συμβαίνει;

Πιο συχνά παρατηρείται στένωση της αορτικής και της μιτροειδούς βαλβίδας και τότε οι βαλβίδες δεν ανοίγουν όσο πρέπει, το αίμα δυσκολεύεται να περάσει διαμέσου της βαλβίδας. Ο άρρωστος που παρουσιάζει απότομη καταστροφή της βαλβίδας χρειάζεται άμεση και κατά κανόνα χειρουργική αντιμετώπιση. Αντίθετα, ο άρρωστος χωρίς συμπτώματα, με χρόνια και προοδευτική καταστροφή της βαλβίδας, παρακολουθείται και καθορίζεται η σωστή χρονική στιγμή κατά την οποία θα πρέπει να αντιμετωπιστεί επεμβατικά.

Ανεπάρκεια των Βαλβίδων: πως εμφανίζεται;

Ανεπάρκεια είναι δυνατόν να εμφανίσουν όλες οι βαλβίδες της καρδιάς (κυρίως η μιτροειδής , η τριγλώχινα και η αορτική βαλβίδα) σε παρόμοιο ποσοστό. Οι βαλβίδες δεν κλείνουν πλήρως και τότε ορισμένη ποσότητα αίματος που πέρασε μέσα από τη βαλβίδα επιστρέφει πάλι προς τα πίσω. Όταν παρουσιάζεται απότομη καταστροφή της βαλβίδας χρειάζεται άμεση και κατά κανόνα χειρουργική αντιμετώπιση ενώ σε χρόνια και προοδευτική καταστροφή απλά παρακολούθηση.

Βαλβιδοπάθειες: γιατί είναι βλαβερή η πρώιμη επιδιόρθωση;

Τα χειρουργεία της καρδιάς έχουν υψηλά ποσοστά κινδύνου και επιπλοκών οπότε  οι ασθενείς θα πρέπει να χειρουργούνται μόνο στην περίπτωση εκείνη κατά την οποία η παραμονή στη παρούσα κατάστασή  έχει υψηλότερο ποσοστό θνησιμότητας από ότι η επέμβαση.

Ετικέτες: Special Services