Ηλεκτροκαρδιογράφημα

operation-checkup

Το ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ) είναι εξέταση που χρησιμοποιείται ευρέως στην καθημερινή κλινική πράξη και δίνει πολλές πληροφορίες για την ηλεκτρική δραστηριότητα καθώς και για τη λειτουργία της καρδιάς.

Η καρδιά είναι ένα μυϊκό όργανο που χτυπάει με ρυθμό και αντλεί αίμα σε όλο το σώμα. Περιέχει ένα σύστημα εξειδικευμένων μυϊκών ινών (ερεθισματαγωγό σύστημα) οι οποίες μπορούν να αυτοδιεγείρονται. Η διέγερση γίνεται από μέσα προς τα έξω, εξαπλώνεται σε ολόκληρο το μυοκάρδιο και έχει ως αποτέλεσμα τη συστολή του. Το Σύστημα Παραγωγής και Αγωγής της Διέγερσης (ΣΠΑΔ) αποτελείται από το φλεβόκομβο, τον κολποκοιλιακό κόμβο, το δεμάτιο του Hiss με τα δύο του σκέλη και τις ίνες Purkinje.

Σε ένα ηλεκτροκαρδιογράφημα, οι ηλεκτρικές ωθήσεις που δημιουργούνται κατά την διάρκεια των χτύπων της καρδιάς καταγράφονται και αποτυπώνονται σε ειδικό χαρτί (ηλεκτροκαρδιογράφημα). Το ηλεκτροκαρδιογράφημα καταγράφει τυχόν προβλήματα στο ρυθμό της καρδιάς και την αγωγιμότητα των χτύπων της καρδιάς, οι οποίοι μπορεί να επηρεαστούν από κάποια υποκείμενη καρδιακή νόσο. Οι πληροφορίες που λαμβάνονται κατά το ηλεκτροκαρδιογράφημα μπορεί να φανούν χρήσιμες για να εντοπισθούν διάφοροι τύποι καρδιακών παθήσεων. Επίσης μπορεί επίσης να φανούν χρήσιμες για την εκτίμηση της αντίδρασης του ασθενή στη θεραπεία.

Πως εκτελείται το ηλεκτροκαρδιογράφημα;

Έως και 12 αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια (απαγωγές) τοποθετούνται σε συγκεκριμένα σημεία των χεριών, των ποδιών και του στήθους, απ’ όπου μπορούν να καταγράψουν τα ηλεκτρικά δυναμικά ολόκληρης της καρδιάς. Η εξέταση είναι εντελώς ανώδυνη και ολοκληρώνεται άμεσα. Μετά το τέλος της εξέτασης αφαιρούνται τα ηλεκτρόδια και εν συνεχεία ο ιατρός εξετάζει τα αποτελέσματα του ηλεκτροκαρδιογραφήματος.

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, το ηλεκτροκαρδιογράφημα μπορεί να δείξει φυσιολογικές τιμές ακόμα και αν υπάρχουν σημαντικές καρδιακές παθήσεις. Για μια πλήρη αξιολόγηση της καρδιάς, μπορεί να χρειαστούν περαιτέρω εξετάσεις