Συγγραφικό Έργο

SB1

Συμμετοχή στη συγγραφή, επιστημονική επιμέλεια και διόρθωση του βιβλίου Καρδιολογίας της Β’ Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής που διατίθεται για τους φοιτητές από το Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Κύριος Συγγραφέας: Μαρία Αναστασίου – Νανά, Καθηγήτρια Καρδιολογίας.
Έτος έκδοσης: 2013. Εκδόσεις Πασχαλίδη.
Συγγραφή του κεφαλαίου: Ενδοκαρδίτιδα

Συμμετοχή στη συγγραφή, επιστημονική επιμέλεια και διόρθωση του βιβλίου Καρδιολογίας που διατίθεται για τους φοιτητές από το Πανεπιστήμιο Αθηνών “ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ”  Τόμοι Ι,ΙΙ,ΙΙΙ
Κύριος Συγγραφέας: Κρεμαστινός Δημήτρης Καθηγητής Καρδιολογίας.
Έτος έκδοσης: 2009. Εκδόσεις Πασχαλίδη.
Συγγραφή των κεφαλαίων: Οξεία καρδιακή ανεπάρκεια, Οξεία  στεφανιαία συνδρομή χωρίς ανάσπαση του ST διαστήματος.
Συγγραφή των κατωτέρω  κεφαλαίων:
Α. 18ο: Oξεία καρδιακή ανεπάρκεια.
Β. 42ο: Οξέα Στεφανιαία Σύνδρομα - Νεότερα δεδομένα.

Διδακτορική Διατριβή, Απρίλιος 2010
Θέμα: «Η συμβολή της ηχωκαρδιογραφίας κόπωσης στην εκτίμηση της βαρύτητας της στεφανιαίας νόσου».

Βιβλίο ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής στην παθολογία.
Τίτλος: «Παθολογία Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής»
Εκδόσεις Κένταυρος 2004