Σεμινάρια

SB1

Παρακολούθηση  συνεδρίων και επιστημονικών ημερίδων στην Ελλάδα και το εξωτερικό  με ενεργό συμμετοχή, σημαντικό αριθμό αναρτημένων ανακοινώσεων, προφορικών ανακοινώσεων και ομιλιών.

Συμμετοχές σε διεθνή εκπαιδευτικά σεμινάρια και συνέδρια:                                  

 • ESC Congress 2002, Berlin, Germany

 • “Advanced in vascular function and structure: From new discoveries to clinical practice”, Santorini, May 9/10, 2003

 • 3rd Cardiovascular MRI workshop and 5th International Symposium on Echocardiology, Athens, September 25/27, 2003

 • 3rd International Meeting/ 10th Anniversary of the Onassis Cardiac Surgery Center, Athens, April 10/13, 2003

 • European Society of Cardiology Congress 2003, Vienna, Austria, September 1/3, 2003

 • Europace 2005, Prague, Czech Republic

 • Europrevent 2006, Athens, Greece

 • World Congress of Cardiology 2006, Barcelona, Spain

 • EuroPCR 2006, Paris, France      

 • EuroPCR 2007, Barcelona, Spain

 • ESC Congress 2007, Vienna, Austria

 • EuroPCR 2008, Barcelona, Spain

 • Cardiostim 2008, Nice, France

 • ESC Congress 2008, Munich, Germany

 • ESC Congress 2007, Stokcholm, Sweden

 • ACC 2010, Atlanta, USA

 • EuroPCR 2010, Paris, France

 • Total Occlusion and Bifurcation Interventions 2009, Venice, Italy

 • 7th Global CardioVascular Clinical Trialists Forum 2010, Paris, France

 • ESC Congress 2011, Paris, France

 • ESC Congress 2012, Munich, Germany

 • ESC Congress 2013, Amsterdam, Nederlands

Συμμετοχές σε περισσότερα από 100 ελληνικά εκπαιδευτικά σεμινάρια και συνέδρια.