Μέλος Επιστημονικών Εταιρειών

SB1

Α. Εκλεγμένο μέλος

Β. Τακτικό μέλος

  • Μέλος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών
  • Τακτικό μέλος της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρίας

  • Τακτικό μέλος της ομάδας εργασίας Ηχωκαρδιογραφίας

  • Τακτικό μέλος της ομάδας εργασίας Μυοκαρδιοπαθειών

  • Μέλος της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρίας (ESC).