Προϋπηρεσία

SB1

01/05/2015 - σήμερα:
Διευθυντής Β' Καρδιολογικής Κλινικής Νοσοκομείου Ερρίκος Ντυνάν - Τμήμα Προληπτικής Καρδιολογίας και Καρδιακής Ανεπάρκειας.

01/06/2013 - 28/2/2014:
Ειδικός Καρδιολόγος, Πανεπιστημιακός Υπότροφος Β΄Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής σύμφωνα με το νόμο 4115/2013 (ΦΕΚ 24/30-1-2013, τ. Α΄), άρθρο 34 "Θέματα ΑΕΙ", παρ. 16.
Β’ Καρδιολογική Κλινική (Π.Γ.Ν) “Αττικόν”

10/11/2008 -01/06/2014:
'Εμμισθος Επιστημονικός συνεργάτης Β΄Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής (Π.Γ.Ν) “Αττικόν”

16/02/2009 - 16/08/2009:
Εξειδίκευση στις νέες τεχνικές των καρδιολογικών υπερήχων
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο “Αττικόν” - Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας

Ιούνιος 2004 - Ιούνιος 2008:
Ειδικευόμενος Καρδιολόγος Β΄Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής    
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο “Αττικόν”

Μάρτιος 2002 - Δεκέμβριος 2003:
Ειδικευόμενος Παθολογίας
Α΄ Παθολογική Κλινική Π.Γ.Ν. Ελευσίνας “Θριάσιο”

Μάρτιος 2001 - Ιανουάριος 2002:
Δίοπος Ιατρός, Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό
Νοσοκομείο Πόρου

Σεπτέμβριος 1999 - Σεπτέμβριος 1999:
Ιατρός στο Κέντρο Υγείας Κάτω Κλειτορίας
Γ.Ν.Π. “Αγ. Ανδρέας”

Ιούνιος 1999 - Σεπτέμβριος 1999:
Τρίμηνο Παθολογίας  στα πλαίσια εκπλήρωσης Υπηρεσίας Υπαίθρου
Γ.Ν.Π. “Αγ. Ανδρέας”