Η Κλινική (Β' Καρδιολογικό Τμήμα - ENHC)

 

  • clinic 7617
  • clinic 7627
  • clinic 7635
  • clinic 7676
  • clinic 7683
  • clinic 7687

Η καρδιολογία είναι μία σύγχρονη ειδικότητα με αλματώδη εξέλιξη και ραγδαία μεταστροφή στον τρόπο και στο πεδίο εφαρμογής της. Το Β’ Καρδιολογικό τμήμα  φιλοδοξεί να καλύψει όλο το φάσμα των σύγχρονων εξελίξεων της καρδιολογίας, στοχεύοντας παράλληλα στην παραγωγή και προαγωγή ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου.
Βασικοί άξονες του κέντρου είναι η Καρδιολογική Κλινική, η μονάδα Καρδιακής ανεπάρκειας και τα αναβαθμισμένα, καινοτόμα Διαγνωστικά Εργαστήρια και Μονάδες, τα οποία καλύπτουν όλο το φάσμα της καρδιολογίας με την πλέον σύγχρονη προσέγγιση. Επίσης, επιτελεί σημαντικό εκπαιδευτικό έργο οργανώνοντας σε τακτική βάση ημερίδες, ετήσιο συνέδριο αλλά και συμμετέχοντας στο μοριοδοτούμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ENHC.
Το Β’ Καρδιολογικό τμήμα στο ENHC ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2015 με Διευθυντή τον καρδιολόγο Dr. Ηλία Μ. Τσούγκο
Το Β’ Καρδιολογικό τμήμα στελεχώθηκε άμεσα με καταξιωμένο ανθρώπινο δυναμικό, ενισχύθηκε με σύγχρονο εξοπλισμό και έχει τη δυνατότητα  να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά και ολοκληρωμένα κάθε οξύ και χρόνιο καρδιολογικό περιστατικό καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ωρου παρέχοντας μάλιστα την ευκαιρία στον ασθενή να νοσηλεύεται χωρίς να υποχρεούται να καταβάλλει υψηλό κόστος (οικονομικά πακέτα νοσηλείας - επικοινωνία με τη γραμματεία του τμήματος – κ. Ευθυμίου τηλ. 2106979272).
Οι Καρδιολογικές  Κλινικές είναι πλήρως εξοπλισμένες και οργανωμένες, με άριστο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, που ανά πάσα στιγμή βρίσκεται στη διάθεση των ασθενών έτοιμο να αντιμετωπίσει κάθε οξύ ή χρόνιο καρδιολογικό περιστατικό. Η άρτια παρακολούθηση των ασθενών διευκολύνεται μέσω των συστημάτων τηλεμετρίας και της συνεχούς εκπαίδευσης του νοσηλευτικού προσωπικού.
Το Β’ Καρδιολογικό τμήμα αναπτύσσει όλους τους τομείς της σύγχρονης κλινικής και εργαστηριακής Καρδιολογίας τόσο σε διαγνωστικό όσο και θεραπευτικό επίπεδο, ενώ παράλληλα παρουσιάζει αξιόλογη ερευνητική δραστηριότητα σε όλους τους βασικούς τομείς της κλινικής και απεικονιστικής Καρδιαγγειακής Ιατρικής  συμμετέχοντας και σε αρκετές πολυκεντρικές μελέτες.

1.    Κλινική Καρδιολογία
Η κλινική καρδιολογία αποτελεί το θεμέλιο λίθο κάθε καρδιολογικής κλινικής.
Είναι ταυτόχρονα η αφετηρία αλλά και ο τελικός προορισμός κάθε διαγνωστικής σκέψης, κάθε θεραπευτικής παρέμβασης.
Η πληρέστερη γνώση της κλινικής καρδιολογίας δίνει τη δυνατότητα του κατάλληλου συνδυασμού των επιμέρους ευρημάτων όλων των διαγνωστικών εξετάσεων στις οποίες έχει υποβληθεί ο ασθενής προκειμένου να τεθεί η σωστή διάγνωση και να ακολουθηθεί η ενδεδειγμένη θεραπευτική στρατηγική. Κάθε καλά οργανωμένη καρδιολογική κλινική στηρίζεται αποφασιστικά στην άρτια ανάπτυξη της κλινικής καρδιολογίας.
Στο Β’ Καρδιολογικό τμήμα οι ασθενείς νοσηλεύονται σε πτέρυγα του 5ου ορόφου που διαθέτει 22 κλίνες κατανεμημένες σε πέντε (5) μονόκλινους, τέσσερις (4) δίκλινους και δυο (2) τετράκλινους θαλάμους.
Οι ασθενείς νοσηλεύονται σε χώρους απολύτως λειτουργικούς υπό την φροντίδα άρτια εκπαιδευμένου νοσηλευτικού προσωπικού το οποίο μάλιστα έχει εξειδικευθεί στους καρδιολογικούς ασθενείς. Παράλληλα με το άριστο έμψυχο νοσηλευτικό δυναμικό η πτέρυγα του Β’ Καρδιολογικού τμήματος είναι εξοπλισμένη με σύστημα από απόστασης παρακολούθησης του Ηλεκτροκαρδιογραφήματος (τηλεμετρία) που είναι ιδιαίτερα χρήσιμο (και σε αρκετές περιπτώσεις σωτήριο) για τους υψηλού κινδύνου ασθενείς. Η παρακολούθηση του Ηλεκτροκαρδιογραφήματος γίνεται μέσω κεντρικού ηλεκτρονικού υπολογιστή που βρίσκεται στο σταθμό των νοσηλευτών τον οποίο παρακολουθεί και ο καρδιολόγος εφημερίας.
Περιθάλπονται ασθενείς με νοσήματα που καλύπτουν όλο το φάσμα της καρδιολογίας και περιλαμβάνουν:
i) Οξέα στεφανιαία σύνδρομα, ii) Οξεία και χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια, iii) Αρρυθμίες που χρήζουν ηλεκτροφυσιολογικής αντιμετώπισης, iv) Ασθενείς που πρόκειται να υποβληθούν σε καρδιακό καθετηριασμό, v) Ασθενείς στους οποίους θα εμφυτευθεί κάποια συσκευή (βηματοδότης, απινιδωτής), vi) Ασθενείς με μυοκαρδιοπάθειες και μυοκαρδίτιδα καθώς και συμπλοκές βαλβιδοπάθειες, vii) Ασθενείς με πνευμονική υπέρταση.
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η αρίστη συνεργασία του συνόλου του προσωπικού του τμήματος με τους ειδικευμένους ιατρούς των άλλων ειδικοτήτων του ENHC παρέχει τη δυνατότητα σε κάθε νοσηλευόμενο να απολαμβάνει ολοκληρωμένη φροντίδα επιλύοντας οποιοδήποτε ιατρικό πρόβλημα που πιθανώς προκύψει και το οποίο αφορά άλλη ιατρική ειδικότητα.

2.    Μονάδα Καρδιακής Ανεπάρκειας
Η Μονάδα Καρδιακής Ανεπάρκειας παρέχει εξειδικευμένη αντιμετώπιση τόσο σε νοσοκομειακό όσο και σε εξωνοσοκομειακό επίπεδο σε ασθενείς με χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια, μυοκαρδιοπάθειες, μυοκαρδίτιδα και διηθητικές νόσους του μυοκαρδίου.
Η βέλτιστη  αντιμετώπιση ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια επιτυγχάνεται μέσω της εφαρμογής της ολιστικής προσέγγισης του ασθενούς στην οποία συμμετέχει ικανό και εκπαιδευμένο προσωπικό που απαρτίζεται από ειδικούς καρδιολόγους, ιατρούς πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, διατροφολόγους, φυσιοθεραπευτές και εξειδικευμένους νοσηλευτές.
Στόχος όλων αποτελεί η καλύτερη θεραπευτική προσέγγιση του ασθενούς τόσο διαμέσου της προσπάθειας επίτευξης της βέλτιστης φαρμακευτικής αγωγής όσο και με τη χρήση και τοποθέτηση ειδικών συσκευών.
Επιπλέον εκτιμάται η λειτουργική ικανότητα των ασθενών, η ποιότητα ζωής και η διατροφή τους, ενώ η παρακολούθηση συνεχίζεται και μετά την έξοδο από το νοσοκομείο με τακτικές επισκέψεις στο εξωτερικό ιατρείο και συχνή τηλεφωνική επικοινωνία ώστε να επιτυγχάνεται η παρακολούθηση των συμπτωμάτων και η συμμόρφωση του ασθενούς με τη φαρμακευτική αγωγή αλλά και να εξασφαλίζεται η εύκολη και άμεση  πρόσβαση των ασθενών σε ιατρική φροντίδα μέσα από την τηλεφωνική επαφή με το προσωπικό της μονάδας.

3.    Προληπτική Καρδιολογία
Το τμήμα Προληπτικής Καρδιολογίας του Β΄ Καρδιολογικού τμήματος μελετά τη σχέση μεταξύ των «κλασσικών» αλλά και νεοτέρων παραγόντων κινδύνου για την εκδήλωση καρδιαγγειακού συμβάματος με την πρόγνωση και θεραπεία των καρδιαγγειακών παθήσεων.
Όσον αφορά την πρωτογενή πρόληψη εξετάζονται ασθενείς με οικογενή υπερλιπιδαιμία, με αμιγή ή μεικτή υπερχοληστερολαιμία (λειτουργεί ειδικό υπολιπιδαιμικό ιατρείο), συγγενείς διαβητικών ασθενών, ασθενείς με εκσεσημασμένη παχυσαρκία, καθώς και καπνιστές που παρακολουθούνται στο ιατρείο διακοπής καπνίσματος. Η λειτουργία ειδικού ιατρείου διακοπής καπνίσματος στοχεύει στην παροχή εξειδικευμένης επιστημονικής βοήθειας (συμβουλευτική, φαρμακευτική και ψυχολογική) η οποία είναι απαραίτητη για να κατορθώσει ο ασθενής να απαλλαγεί από το κάπνισμα το οποίο αναμφισβήτητα εμπλέκεται σε όλες τις φάσεις της αθηρωμάτωσης, από τον σχηματισμό της αθηρωματικής πλάκας στα αγγεία έως την εκδήλωση  οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου.
Σε σχέση με τη δευτερογενή πρόληψη μελετώνται ασθενείς με στεφανιαία νόσο, σακχαρώδη διαβήτη, αρτηριακή υπέρταση και συστηματικά νοσήματα.


4.    Τμήμα απεικονιστικών τεχνικών
Το Τμήμα απεικονιστικών τεχνικών περιλαμβάνει το υπερηχοκαρδιογραφικό εργαστήριο και το εργαστήριο δοκιμασίας κοπώσεως

4Α. Το υπερηχοκαρδιογραφικό εργαστήριο εξυπηρετεί τις ανάγκες τόσο του Β’ Καρδιολογικού τμήματος όσο και αυτές άλλων κλινικών του νοσοκομείου (ασθενείς από τον τεχνητό νεφρό, υπό χημειοθεραπεία, προεγχειρητική εκτίμηση).
Στο υπερηχοκαρδιογραφικό εργαστήριο διενεργείται το σύνολο των μοντέρνων απεικονιστικών τεχνικών της καρδιάς και των μεγάλων αγγείων οι κυριότερες των οποίων είναι:
 α) Διαθωρακικό υπερηχοκαρδιογράφημα (triplex καρδιάς) σε συνδυασμό με νεότερες υπερηχοκαρδιογραφικές τεχνικές (υπερηχοκαρδιογράφημα αντίθεσης-contrast , ιστικό Doppler, 2-D strain, 2-D speckle tracking, torsion) καθώς και με υπερηχοκαρδιογραφία τριών (3 D) διαστάσεων
β) Υπερηχογράφημα Αορτής και Αορτικού τόξου.
γ) Διοισοφάγειο υπερηχοκαρδιογράφημα τόσο δυο όσο και τριών διαστάσεων το οποίο δίνει τη δυνατότητα ακριβέστερης εκτίμησης των βαλβιδοπαθειών καθώς και διενέργειας συγχρόνων ελάχιστα επεμβατικών μεθόδων (διαδερμική τοποθέτηση αορτικής βαλβίδας – TAVI, σύγκλειση μεσοκολπικής επικοινωνίας με ειδική συσκευή -«ομπρέλα», σύγκλειση του ωτίου του αριστερού κόλπου)
δ) Δυναμικό υπερηχοκαρδιογράφημα (stress echo) το οποίο παρέχει σημαντικές πληροφορίες για τη διάγνωση και πρόγνωση του καρδιολογικού ασθενούς. Η διενέργεια του δυναμικού υπερηχοκαρδιογράφηματος (stress echo) εκτελείται είτε με τη χρήση δοβουταμίνης (φαρμακευτική φόρτιση) ή με δοκιμασία κόπωσης. Η υπερηχοκαρδιογραφία κοπώσεως (συνδυασμός δοκιμασίας κοπώσεως και υπερηχοκαρδιογραφήματος) δίνει πιο αξιόπιστα στοιχεία από την απλή δοκιμασία κοπώσεως τόσο σχετικά με την ύπαρξη στεφανιαίας νόσου όσο και σε άλλες περιπτώσεις όπως οι βαλβιδοπάθειες και η πνευμονική υπέρταση.
4Β. Το εργαστήριο δοκιμασίας κοπώσεως είναι κομβικής σημασίας για τη λειτουργία του Β’ Καρδιολογικού τμήματος δεδομένου ότι επιτελεί διπλό σκοπό. Αφενός συνδράμει αποφασιστικά στη διερεύνηση των ασθενών που νοσηλεύονται στο θάλαμο και αφετέρου ανταποκρίνεται στις ανάγκες των ασθενών που απευθύνονται στα εξωτερικά ιατρεία του Β’ Καρδιολογικού τμήματος προκειμένου να υποβληθούν στον απαραίτητο έλεγχο ώστε να εκτιμηθεί η πιθανότητα ύπαρξης στεφανιαίας νόσου.
Βασικό στόχο της Δοκιμασίας Κόπωσης αποτελεί η ανίχνευση (στον κατάλληλο πληθυσμό) ύπαρξης στεφανιαίας νόσου και η εκτίμηση της βαρύτητας της νόσου. Επιπροσθέτως είναι επίσης τεκμηριωμένο ότι η Δοκιμασία Κόπωσης παρέχει σημαντικές πληροφορίες που σχετίζονται με τη λειτουργική κατάσταση του ασθενούς και είναι ιδιαίτερα χρήσιμη όταν αυτή συνδυάζεται με την μέτρηση των εισπνεόμενων και εκπνεόμενων αεριών (εργοσπιρομετρία-απαραίτητη για ασθενείς με σοβαρού βαθμού χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια που υποβάλλονται σε προμεταμοσχευτικό έλεγχο).

5.    Εξειδικευμένα ιατρεία και μονάδες
Οι Μονάδες και τα εξειδικευμένα ιατρεία του Β’ Καρδιολογικού τμήματος σκοπό έχουν τη συστηματική, ολιστική και σύγχρονη αντιμετώπιση όλου του φάσματος των καρδιολογικών νοσημάτων, από τους πλέον εξειδικευμένους καρδιολόγους που τις στελεχώνουν.

5α. Κέντρο Γυναικείων Καρδιαγγειακών Νοσημάτων
Το Κέντρο Καρδιαγγειακών Νοσημάτων ξεκίνησε τη λειτουργία του εντασσόμενο στα πλαίσια της Β' Καρδιολογικής Κλινικής. Η αναγκαιότητα δημιουργίας του  οφείλεται στο γεγονός ότι η γυναίκες και τα καρδιαγγειακά νοσήματα τα οποία εμφανίζουν διαφέρουν τόσο στην εμφάνιση όσο και στην αντιμετώπιση. Το κέντρο αυτό δημιουργήθηκε με σκοπό την  ενημέρωση και την  ολιστική αντιμετώπιση των καρδιαγγειακών νοσημάτων που αφορούν τη γυναικεία καρδιά. Στην υλοποίηση  αυτού του σκοπού σημαντικό ρόλο παίζει το άρτια καταρτισμένο  επιστημονικό προσωπικό καθώς και ο  τελευταίας τεχνολογίας υλικοτεχνικός εξοπλισμός. Το κέντρο  λειτουργεί καθημερινά 10:00-13:00. Για ραντεβού, επικοινωνήστε με την γραμματεία κα Ευθυμίου, κα Αργυροπούλου στο τηλ.2106979272.

5β. Ιατρείο Μυοκαρδιοπαθειών και Κληρονομικών Νοσημάτων
Στο Ιατρείο Μυοκαρδιοπαθειών και Κληρονομικών Νοσημάτων παρακολουθούνται ασθενείς και οικογένειες με διάγνωση κληρονομικού καρδιαγγειακού νοσήματος, ενώ διενεργείται επίσης προαγωνιστικός και προαθλητικός έλεγχος. Το ιατρείο λειτουργεί κάθε Τετάρτη, 10:00-13:00. Για ραντεβού, επικοινωνήστε με την γραμματεία κα Ευθυμίου, κα Αργυροπούλου στο τηλ.2106979272.


5γ. Ιατρείο Στεφανιαίας Νόσου
Στη Μονάδα Στεφανιαίας Νόσου πραγματοποιείται η κατάλληλη διαγνωστική προσέγγιση της νόσου, σε συνεργασία με το εξειδικευμένο εργαστήριο Ηχωκαρδιολογίας και τη διενέργεια stress echo ενώ εφαρμόζεται η αντίστοιχη βέλτιστη επεμβατική και μη θεραπευτική αντιμετώπιση. Το ιατρείο λειτουργεί κάθε Πέμπτη 10:00-13:00. Για ραντεβού, επικοινωνήστε με την γραμματεία κα Ευθυμίου, κα Αργυροπούλου στο τηλ.2106979272.

5δ. Ιατρείο Καρδιο-ογκολογίας
Η εντυπωσιακή πλέον επιβίωση των ογκολογικών ασθενών με την εφαρμογή των σύγχρονων θεραπειών σε συνδυασμό με την πολυπλοκότητα των ογκολογικών θεραπειών, τις επιδράσεις του ίδιου του καρκίνου στο καρδιαγγειακό σύστημα και τα συνυπάρχοντα γνωστά ή άγνωστα καρδιολογικά προβλήματα των ασθενών καθιστούν ιδιαίτερα συχνή την αλληλεπίδραση μεταξύ καρκίνου και καρδιαγγειακού συστήματος. Τα καρδιαγγειακά νοσήματα αποτελούν πλέον μια από τις κύριες αιτίες νοσηρότητας και θνητότητας σε ασθενείς με καρκίνο. Η καρδιολογική διαχείριση των  ογκολογικών ασθενών απαιτεί εξειδικευμένη γνώση της αλληλεπίδρασης καρδιάς, καρκίνου και ογκολογικής θεραπείας. Παράλληλα, οι ασθενείς που πρόκειται να λάβουν ή έχουν ήδη λάβει δυνητικά καρδιοτοξική ογκολογική θεραπεία χρήζουν εξειδικευμένης αξιολόγησης και παρακολούθησης τόσο πριν και κατά τη διάρκεια όσο και μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας, καθώς τα περισσότερα καρδιολογικά προβλήματα εμφανίζονται μετά το πέρας της θεραπείας και μερικές φορές αρκετό χρόνο μετά την ολοκλήρωσή της. Οι ογκολογικοί ασθενείς που χρήζουν καρδιολογικής εκτίμησης και παρακολούθησης είναι κατά βάση:
•    οι ασθενείς προχωρημένης ηλικίας,
•    οι ασθενείς με ιστορικό καρδιαγγειακής νόσου ή πολλαπλών παραγόντων καρδιαγγειακού κινδύνου,
•    οι ασθενείς που πρόκειται να υποβληθούν ή έχουν ήδη υποβληθεί σε δυνητικά καρδιοτοξική αντικαρκινική θεραπεία,
•    οι ασθενείς που εμφάνισαν καρδιολογικά συμπτώματα ή καρδιολογικές επιπλοκές κατά τη διάρκεια ή μετά τη θεραπεία του καρκίνου.

Με βάση πρόσφατα επιστημονικά δεδομένα, η τακτική παρακολούθηση των ανωτέρω ασθενών πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την ογκολογική θεραπεία, η έγκαιρη διάγνωση και η κατάλληλη θεραπευτική παρέμβαση είναι καθοριστικά για την επιτυχή αντιμετώπιση των καρδιολογικών προβλημάτων και τη σημαντική βελτίωση της  πρόγνωσης των ασθενών. Με βάση τα παραπάνω, η Καρδιο-Ογκολογία αποτελεί έναν δυναμικό νέο τομέα της Καρδιολογίας. Ανταποκρινόμενη στις παραπάνω προκλήσεις, η Β’ Καρδιολογική Κλινική αναπτύσσει εξειδικευμένο ιατρείο Καρδιο-Ογκολογίας.

Το ιατρείο λειτουργεί κάθε Τρίτη, 10:00-13:00.
Για ραντεβού, επικοινωνήστε με την γραμματεία κα Ευθυμίου, κα Αργυροπούλου στο τηλ.2106979272.

5ε. Μονάδα Μεταβολικών και Παθολογικών Νοσημάτων
Στη Μονάδα Μεταβολικών και Παθολογικών Νοσημάτων παρακολουθούνται ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη, μεταβολικό σύνδρομο, νοσηρά παχυσαρκία και ειδικά μεταβολικά παθολογικά νοσήματα και εκτιμάται ο καρδιολογικός τους κίνδυνος. Το ιατρείο λειτουργεί κάθε Παρασκευή 10:00-13:00. Για ραντεβού, επικοινωνήστε με την γραμματεία κα Ευθυμίου, κα Αργυροπούλου στο τηλ.2106979272.

5στ. Μονάδα Αρτηριακής Υπέρτασης
Στη Μονάδα Αρτηριακής Υπέρτασης διενεργείται σύγχρονος, λεπτομερής κλινικός και εργαστηριακός έλεγχος που ολοκληρώνεται με την 24ώρη καταγραφή αρτηριακής πίεσης, το υπερηχοκαρδιογράφημα, τον έλεγχο πιθανών βλαβών οργάνων-στόχων και την εκτίμηση των περιφερικών αγγείων. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται σε εφήβους και νέους ασθενείς με αρτηριακή υπέρταση, στα αίτια δευτεροπαθούς υπέρτασης καθώς και στις περιπτώσεις ανθεκτικής αρτηριακής υπέρτασης. Η Μονάδα Αρτηριακής Υπέρτασης ασχολείται μεθοδικά με τη θεραπευτική αντιμετώπιση των ασθενών με αρτηριακή υπέρταση παρέχοντας ιδιαίτερη σημασία στη συμμόρφωση του ασθενούς τόσο με τη χορηγουμένη φαρμακευτική αγωγή αλλά και με τις οδηγίες που αφορούν τις αναγκαίες διατροφικές παρεμβάσεις και τη σωματική άσκηση.

Το ιατρείο λειτουργεί κάθε Δευτέρα 10:00-13:00.
Για ραντεβού, επικοινωνήστε με την γραμματεία κα Ευθυμίου, κα Αργυροπούλου στο τηλ.2106979272.